Havneræs i vintersæsonen 2020 - 2021

Kære Havneræs deltagere

Havneræs i Horsens d. 1. november 2020 er desværre aflyst pga. forsamlingsforbuddet på max. 50 personer.
Havneræs i Ry d. 6. december, 2020 er desværre aflyst pga. forsamlingsforbuddet på aktuelt 10 personer og ingen forventning om ændringer.
Havneræs i Randers d. 3. januar 2021 er ligeledes aflyst pga. corona situationen.

Vi opfordrer i stedet til at alle klubber afholder deres eget ”erstatningshavneræs.”
Invitér gerne et par andre klubber, så noget af det sociale element opretholdes!

Sæsonens øvrige 3 Havneræs vil der blive inviteret til såfremt coronaforholdene tillader det.
F.eks. skal forsamlingsforbuddet op på minimum 100 personer før der udsendes invitationer, og arrangerende klubber der befinder sig i ”røde kommuner” på løbstidspunktet gennemfører ikke Havneræset.

Efter modtagelse af invitation kan deltagerne så tilmelde sig, og arrangøren vil ca. 2 uger før løbsdatoen revurdere corona situationen og enten gå i gang med de endelige forberedelser eller aflyse.
Der bliver ingen mulighed for eftertilmeldinger og man skal ikke forvente at der er mulighed for bad ved det enkelte Havneræs.

Man kan trygt tilmelde sig såfremt der inviteres til disse løb. Alle arrangører vil gøre deres yderste for at efterkomme corona reglerne!

Hver arrangør vil i invitationen angive om klubben tillader deltagere fra ”røde kommuner.” Man kan på daglig basis checke ”corona farven” på sin kommune via følgende link:
https://experience.arcgis.com/experience/aa41b29149f24e20a4007a0c4e13db1d

Vi håber på at corona faren snart bliver mindre så vi kan komme i gang med Havneræsene!

Rohilsener fra arrangørerne:

Kano og Kajakklubben Gudenaa (Randers)
ÅKS - Aarhus Kajak Samvirke
Silkeborg Kajakklub
Skanderborg Kajakklub
Ry Roklub og
Horsens Kajakklub